2022-04-05
Mød os rundt i landet i 2022 - til årets mange dyrskuer / messer o.l.

Den 27. til 29. maj: Roskilde dyrskue

Den 28. og 29. maj: Lemvig dyrskue

Den 3. og 4. juni: Aabenraa dyrskue

Den 8. juni: Græsland

Den 14. juni: Ytteborg forsøgsgård. Tema: Spotsprøjtning og præcisionslandbrug

Den 15. juni: Øko-markdag

Den 18. og 19. juni: Horsens dyrskue

Den 22. juni: Hvededag, Ultangggaard, Haderslev

Den 30. juni til 2. juli: Landskuet

Den 29. juli: Ribe dyrskue

Den 18. august: Langesø Messen

Den 24. og 25. august: Maskiner under broen

Den 15. og 16. september: Velas MaskinTræf

Billedet er fra Maskiner under broen.